Diensten

Groenvoorziening

Wij verzorgen de aanleg, onderhoud en renovatie van woonwijken, tuinen, groenstroken en bedrijventerreinen. Bij ons kunt u terecht voor complete aanleg van groenvoorzieningen incl. grondwerkzaamheden en bestrating. 

 • Aanleggen hemelwaterafvoer/drainage
 • Snoeien van beplanting, verwijderen van oude beplanting
 • Borstelen van straatwerk
 • Maaien en planten van bermen, gazons etc
 • Slootonderhoud
 • Bomen en takken zagen/verwijderen
 • Planten van bomen, heesters etc.

Riolering

Riolering aanleggen behoort tot één van de werkzaamheden van aannemingsbedrijf Methorst B.V. Wij leggen nieuwe rioleringen of vervangen oude rioleringen voor wegen en huizen. Dit doen wij voor particulieren, woningbouwverenigingen, gemeentes en de provincie.

Dankzij de deskundigheid en ervaring van onze specialisten kunt u van een goed werkend riool aan.

 • Aanleggen riolering/hemelwaterafvoer
 • Aanleggen hoofdriool
 • Drainage en huisaansluiting
Bestrating van parkeerplaats met regenwaterafvoer
Weg aanleggen en fundering en bestrating bij kasten van Modderkolk

Grondwerken

Wij hebben een groot aanbod van materieel om grondwerk te kunnen uitvoeren. Zo kunnen wij professioneel werk afleveren met het uitgraven van een oprit tot grote projecten in onder andere de woning- en wegenbouw.

 • Uitgraven/afgraven/aanvullen van kelders, funderingen, tuinen en plantsoenen
 • Terreinen egaliseren
 • Grond/zand, tuinafval afvoeren en aanvoeren
 • Aanleggen van riolering/hemelwaterafvoer
 • Graven van sleuven
 • Bomen/stroken rooien
 • Het verhogen van een terras, bestrating of parkeerplaats.

Bestrating

Aannemingsbedrijf Methorst & Zn. B.V. realiseert bestratingen voor particulieren, bedrijven, gemeentes en provincie.
Straten maken is ons vakwerk. Het is belangrijk dat uw bestrating niet verzakt en de juiste afwatering heeft. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor overige stratenmaker werkzaamheden zoals grondwerk en rioleringen.

 • Eruit halen en afvoeren van oude bestrating
 • Afgraven en afvoeren van grond, graszoden ed.
 • Aanleg afwatering en/of riolering
 • Aanbrengen puinfundering en/of zandbed
 • Leveren en leggen van bestrating
 • Herbestraten van huidige bestrating
 • Opsluitbanden, borders, traptreden en L-elementen plaatsen

Kabelwerken

Al jarenlang leggen wij kabels en weten wij als geen ander welke voorbereidingen hiervoor moeten worden getroffen. Wij beschikken over de expertise van ondergrondse infrastructuur. En hierdoor kunnen wij alle soorten bekabeling onder de grond leggen.

 • Telecommunicatie / PTT / Glasvezel kabel
 • Openbare verlichting kabels
 • Electra kabels